Contribucions a congressos

 

Si sou autor/a d’algun document elaborat en l’àmbit de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar-lo a RECERCAT, contacteu amb l'Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull o escriviu un correu a recercat@url.edu.

Enviaments recents

Recerca i Innovació URL

La recerca és una activitat prioritària de la Universitat Ramon Llull, ja que potencia l’expansió dels coneixements i la capacitat formativa de les universitats. Per aquest motiu, durant els darrers anys la URL ha augmentat els fons propis destinats a l'R+D+I i ha prioritzat els esforços orientats a l’obtenció de fons externs (públics i privats) per finançar aquesta activitat.

A la URL entenem l'R+D+I com un servei públic que fomenta el progrés general del coneixement i el seu retorn a la societat. La nostra activitat de recerca se centra en tres eixos de focalització estratègica: Tecnologia, Management i Ciències socials i humanitats. Alhora, la URL impulsa la innovació mitjançant la recerca per respondre als principals reptes de la societat i promou les activitats de transferència de resultats.

Oficina de Recerca i Innovació
Universitat Ramon Llull

C. Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
Tel. (+34) 936 022 200
Fax (+34) 936 022 249
vicerectorat.recerca@url.edu
Horari de dilluns a divendres de 9 a 19 h.

logo Consciència URL
Revista de recerca i divulgació científica de la comunitat investigadora de la URL.

logo GrecURL
Plataforma per a la gestió, seguiment i avaluació de totes les activitats de la ciència i la tecnologia.