Citación recomendada para este documento

Prat Martin, Joan Nicolau. "Instal·lació elèctrica i de climatització d'una mútua mèdica". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica. . <http://hdl.handle.net/2099.1/15551>. [Consulta: 23-05-18].