Citació recomanada per aquest document

Fontanilla López, Manuel Jesús. "La violencia lingüística en el aula". Universitat Oberta de Catalunya. . <http://hdl.handle.net/10609/14637>. [Consulta: 22-06-18].