Recommended citation for this document

Tierz Beltrán, Natàlia. "L' aplicació de la gestió del coneixement en una organització". Universitat Oberta de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/14561>. [Consulta: 20-06-18].