Citación recomendada para este documento

Company Balsalobre, Marc. "Credit consulting : anàlisi de l'amortització anticipada de crèdits mitjançant el VAD". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/196689>. [Consulta: 22-06-18].