Citación recomendada para este documento

Aulinas Masó, Anna. "Morbiditat postoperatòria en pacients intervinguts d’un adenoma hipofisari: comparació dels tumors no funcionants i dels secretors d’hormona de creixement i corticotropa". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/196344>. [Consulta: 19-06-18].