Recommended citation for this document

Prat Zapata, Jordi. "Mòdul de gestió de magatzems segons el model d'organització física de "magatzem caòtic"". Bosch Andreu, Josep. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/4979>. [Consulta: 25-06-18].