Recommended citation for this document

Biset, S ; Basualdo, Marta ; Garcia Mariel, Vanesa ; Serra, Maria. "Análisis de estructuras de control para una planta de generación de H2 para pila de combustible". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. . <http://hdl.handle.net/2117/12359>. [Consulta: 24-06-18].