Citación recomendada para este documento

Sotoca García, Adolfo. "On projects and processes: time in modern housing states (MHS)". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. . <http://hdl.handle.net/2117/11156>. [Consulta: 21-05-18].