Citación recomendada para este documento

San José Marqués, Javier. "Concurs per a la construcció de l'Institut d'Educació Secundària Pau Vila de Sabadell". Departament d'Ensenyament. 2012. <http://hdl.handle.net/2117/2973>. [Consulta: 20-06-18].