Citación recomendada para este documento

San José Marqués, Javier. "Concurs per a la construcció de la futura seu del centre d'investigació cooperativa (CIC)". 2012. <http://hdl.handle.net/2117/2970>. [Consulta: 21-06-18].