Citación recomendada para este documento

Nogués Mañé, Carlos. "Manipulació geomètrica dels blocs d'AutoCAD". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria. 2012. <http://hdl.handle.net/2117/1603>. [Consulta: 19-06-18].