Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/183652

Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges
Estudio de los árboles y conjuntos remarcables del municipio de Sitges;
Study of the remarkable trees and sets of the municipality of Sitges
Chamaerops (Grup de recerca); Aguilà, Maria; Chica, Sílvia; Codina, Mònica; Gabás, Irma
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Boada, Martí, 1949-; Duch Cortinas, Jordi; Garcia i Orellana, Jordi; Rieradevall, Joan
Aquest estudi s’ha realitzat amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges, a la comarca del Garraf. S’ha fet un inventari dels arbres i conjunts estudiats, tot diferenciant els situats en la zona urbana (urbans) i els que es troben fora d’aquest àmbit (no urbans), i s’ha analitzat el seu estat de conservació i importància socioambiental. També se n’ha elaborat una base cartogràfica amb la seva localització. S’ha donat continuïtat a la metodologia aplicada en treballs anteriors sobre arbres monumentals, notables i singulars, amb algunes variants. S’han inventariat trenta-nou arbres i conjunts remarcables (pertanyents a vint-i-cinc espècies), dels quals trenta són urbans i nou són no urbans. Tots ells, excepte un exemplar considerat notable, s’han qualificat com a singulars. A banda, s’han inventariat tres conjunts remarcables sense contenir cap exemplar remarcable, els quals s’han treballat a part. Durant el treball de camp, realitzat a la tardor i al hivern de 2011 a Sitges, s’han pres dades de trenta-cinc variables sobre els arbres inventariats, les quals s’han sintetitzat en sis paràmetres qualitatius indicatius de l’estat de conservació i importància socioambiental dels arbres i conjunts inventariats. Aquesta simplificació ha permès fer un estudi comparatiu dels arbres, extreure conclusions i elaborar propostes de millora per a vetllar per a la seva conservació. El present estudi posa de manifest la necessitat de declarar els arbres inventariats d’interès local o comarcal d’acord amb les figures legislatives de protecció de l’administració competent, posant èmfasi en la incorporació a l’existent Catàleg d’Arbres Singulars de Sitges dels arbres no urbans inventariats i d’altres urbans que no hi són presents.
Este estudio se ha realizado con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los árboles y conjuntos remarcables del municipio de Sitges, en la comarca del Garraf. Se ha realizado un inventario de los árboles y conjuntos estudiados, diferenciando entre los situados en la zona urbana (urbanos) y los que se encuentran fuera de éste ámbito (no urbanos), y se ha analizado su estado de conservación e importancia socioambiental. También se ha elaborado una base cartográfica con su localización. Se ha dado continuidad a la metodología aplicada en trabajos anteriores sobre árboles monumentales, notables y singulares, con algunas variantes. Se han inventariado treinta nueve árboles y conjuntos remarcables (pertenecientes a veinticinco especies) de los cuales treinta son urbanos y nueve no urbanos. Todos ellos, excepto un ejemplar considerado notables, se han calificado como singulares. Por otra parte, se han inventariado tres conjuntos remarcables sin contener ningún ejemplar remarcable, los cuales se han trabajado a parte. Durante el trabajo de campo, realizado el otoño e invierno de 2011 en Sitges, se han tomado datos de treinta y cinco variables sobre los árboles inventariados, las cuales se han sintetizado en seis parámetros indicativos del estado de conservación e importancia socioambiental de los árboles y conjuntos inventariados. Esta simplificación ha permitido realizar un estudio comparativo de los árboles, extraer conclusiones i elaborar propuestas de mejora para velar por su conservación. El presente estudio pone de manifiesto la necesidad de declarar los árboles inventariados de interés local o comarcal, de acuerdo con las figuras legislativas de protección de la administración competente, poniendo énfasis en la incorporación en el existente Catálogo de Árboles Singulares de Sitges de los árboles no urbanos inventariado y otros ejemplares urbanos no catalogados.
This study was conducted in order to deepen the knowledge of trees and remarkable sets of the town of Sitges, in the county of Garraf. It has made an inventory of trees and sets studied, differentiating between those in the urban area (urban) and those who are outside this area (not urban), and analyzed their conservation status and socio-environmental importance. It also has developed a base map with its location. It has continued with the methodology used in previous work on heritage trees, remarkable and singular, with some variations. Thirty-nine remarkable trees and sets have been inventoried (belonging to twenty species) of which thirty are urban and nine not urban. All but one considered remarkable specimen have been described as singular. In addition, three sets have been recorded remarkable not containing any remarkable specimen, which have been worked separately. During fieldwork, carried out the fall and winter of 2011 in Sitges, we have taken data from thirty-five variables on the inventoried trees, which have been synthesized in six parameters indicating the state of conservation, social and environmental importance of trees and sets inventoried.This simplification has enabled a comparative study of trees, draw conclusions and make proposals for improvement to ensure its preservation. This study highlights the need to declare the trees inventoried of local or regional interest, according to figures legislative protection of the competent authority, emphasizing the incorporation into the existing catalog of Sitges Singular Trees of the non-urban trees inventoried and other urban un-catalogued specimens.
02-2012
504 - Ciències del medi ambient
Arbres -- Sitges (Catalunya)
Monuments naturals -- Sitges (Catalunya)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
405 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_Chamaerops_annex01.pdf 9.571 MB PDF Annex, v.1
PFC_Chamaerops_annex02.pdf 9.086 MB PDF Annex, v.2
PFC_Chamaerops_article.pdf 774.9 KB PDF Article
PFC_Chamaerops_fitxes.pdf 9.030 MB PDF Fitxes dels arbres
PFC_Chamaerops01.pdf 8.122 MB PDF Projecte, v.1
PFC_Chamaerops02.pdf 6.974 MB PDF Projecte, v.2

Mostrar el registro completo del ítem