Citación recomendada para este documento

Cano Romero, Juan Francisco. "Tramitació online de llicències d’activitats". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria. . <http://hdl.handle.net/2099.1/15080>. [Consulta: 26-05-18].