Recommended citation for this document

Viscarro Estellé, Frederic. "Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/183252>. [Consulta: 24-06-18].