Citación recomendada para este documento

Ribas Palom, Anna. "10 itineraris pel cap de Creus [Ressenya del llibre Cap de Creus parc natural: guia d’ itineraris, de Ponç Feliu". . <http://hdl.handle.net/10256/4158>. [Consulta: 24-05-18].