Citación recomendada para este documento

Busquets Fàbregas, Jaume. "La percepció dels canvis espacials. El cas de Sant Cugat del Vallès". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/22640>. [Consulta: 28-05-18].