Citación recomendada para este documento

Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia. "Seguiment temporal de l'àrea marina protegida de les Illes Medes. Informe anual. Any 2001". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/23672>. [Consulta: 21-05-18].