Recommended citation for this document

Domínguez, Raquel ; Gamero, Mercè ; González, Mati ; Roca, Anna. "Impacte dels informes del SATAF en les resolucions judicials. Efectes dels informes emesos pels equips psicosocials de Catalunya en els mesures judicials adoptades". Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya). 2009. <http://hdl.handle.net/2072/182687>. [Consulta: 24-05-18].