Citación recomendada para este documento

Nadal i Gelada, Joan. "El Creuament d'indicadors de fonts diferenciades : instrument de millora en l'anàlisi i la planificació de les polítiques públiques de seguretat". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/182641>. [Consulta: 21-06-18].