Citación recomendada para este documento

Muntané, Oriol. "Espill: “re-roofing the cities”: prevenir el canvi climàtic re- construint.". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de la Construcció. . <http://hdl.handle.net/2099.1/14134>. [Consulta: 28-05-18].