Citación recomendada para este documento

Bocanegra De Luis, Alfonso. "Cliente Android para Moodle". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació. . <http://hdl.handle.net/2099.1/14074>. [Consulta: 19-06-18].