Citació recomanada per aquest document

Carvajal Tabasco, Sinesio David ; Universitat Oberta de Catalunya. "Trabajo final de carrera web semántica". 2012. <http://hdl.handle.net/10609/11021>. [Consulta: 25-05-18].