Citación recomendada para este documento

Cano Odena, Angels. "Disseny i optimització de membranes compòsit amb xarxes metal•loorgàniques per a nanofiltració i separacions de gasos". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/179680>. [Consulta: 25-05-18].