Citación recomendada para este documento

Garcia Güell, Aleix. "Nanotermoparells: heterounions de nanowires". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/179631>. [Consulta: 26-05-18].