Aquesta col·lecció recull una selecció d'investigacions dutes a terme per estudiants del Màster Universitari en Integració Europea a partir del curs 2010-2011.
Previ a la seva publicació, aquests treballs han estat tutoritzats per professors amb grau de doctor de diverses especialitats i han estat avaluats per un tribunal compost per tres docents distints del tutor.
Coordinadora de la col·lecció: Dra. Cristina Blasi Casagran, Cristina.Blasi@uab.cat