Citación recomendada para este documento

Bosch Capdevila, Esteve ; Pozo Carrascosa, Pere del. "Les institucions de protecció de la persona en el dret civil de Catalunya". Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya). 2010. <http://hdl.handle.net/2072/179315>. [Consulta: 24-05-18].