Citación recomendada para este documento

Cuscó i Puigdellívol, Eduard. "Migració i integració d’informació GIS al web corporatiu del Parc de Collserola mitjançant APIS de Google". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/179288>. [Consulta: 25-05-18].