Recommended citation for this document

Marigó i Sarrión, Carles. "L'evolució dels estudis per a piano : del taller al gran repertori de concert". Escola Superior de Música de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/179165>. [Consulta: 25-06-18].