Citació recomanada per aquest document

Vilà i Miquel, Borja ; Escribano, F. ; Esteban, A. ; Fontgibell Seritjol, Anna ; Esteve Garcia, Enric ; Brufau de Barberà, Joaquim. "Application of ZnO-Functionalised-Sepiolite in weaning piglet diets". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/179160>. [Consulta: 20-06-18].