Recommended citation for this document

Basco Gironés, Josep. "Modulacions i desplaçaments rítmics". Escola Superior de Música de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/179094>. [Consulta: 24-06-18].