Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/13620

La percepció del paisatge a l’illa de Menorca com element per a la sostenibilitat
Florit Moll, Andreu
Universitat Politècnica de Catalunya. Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat; Felipe Blanch, José Juan de
L’any 2000, amb l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge (CEP), s’establí un marc d’actuació comú en matèria paisatgística. El CEP entén el paisatge com qualsevol part del territori que percep la població. Amb aquesta definició tot el territori és considerat paisatge i la percepció de la població esdevé quelcom prioritari en tot el referent a la temàtica paisatgística. Aquest treball vol ser un instrument que ajudi a aprofundir en l'estudi del paisatge a l’illa de Menorca. L’objectiu principal és recollir la percepció de la societat menorquina en aquesta matèria, concretament la valoració, l’opinió i percepció entorn a la seva evolució i el grau de coneixement. Tot això permetrà disposar d'una informació que ajudi a establir prioritats, interessos i maneres a l'hora d'abordar la tasca de gestió, ordenació i protecció del paisatge menorquí. En altres paraules, l’estudi vol donar a conèixer la percepció més general que té la població menorquina envers el seu paisatge per establir unes bases de coneixement que permetin seguir avançant en la tasca de protecció paisatgística. En darrer terme, el treball vol transmetre la importància que té la percepció de la població en tots els temes en general i amb el tema del paisatge en concret, convertint-se en un element clau per aconseguir la sostenibilitat d’un territori.
En el año 2000, con la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), se estableció un marco de actuación común en materia paisajística. El CEP entiende el paisaje como cualquier parte del territorio que percibe la población. Con esta definición, todo el territorio es considerado paisaje y la percepción de la población acontece como algo prioritario en todo lo referente a la temática paisajística. Este trabajo quiere ser un instrumento que ayude a profundizar en el estudio del paisaje en la isla de Menorca. El objetivo principal es recoger la percepción de la sociedad menorquina en esta materia, concretamente se quiere conocer la valoración, la opinión y la percepción en torno a su evolución y el grado de conocimiento de este. Todo esto permitirá disponer de una información que ayude a establecer prioridades, intereses y maneras a la hora de abordar la tarea de gestión, ordenación y protección del paisaje menorquín. En otras palabras, el estudio quiere dar a conocer la percepción más general que tiene la población menorquina entorno a su paisaje para establecer unas bases de conocimiento que permitan seguir avanzando en la tarea de protección paisajística. En último término, el trabajo quiere transmitir la importancia que tiene la percepción de la población en todos los temas en general y con el tema del paisaje en concreto, convirtiéndose en un elemento clave para conseguir la sostenibilidad de un territorio.
In the year 2000, with the approval of the European Landscape Agreement (ELA), a common framework action was established in landscape matter. The ELA understands the landscape as any part of the territory that the population perceives. According this definition, all the territory is considered landscape and the perception of the population becomes a priority in anything related to the landscape thematic. This paper wants to be an instrument to help looking deeply into the study of the landscape in Menorca Island. The main objective is to capture the perception of Menorca’s society in this area, specifically his evaluation, opinion and perception about landscape evolutions and his degree of knowledge. This will provide information to help establishing priorities, interests and ways to deal with the task of management and protection of Menorca landscape. In other words, the study wants to present the most common perception of the population about its landscape, to establish a knowledge base to keep advancing in the task of landscape protection. In the last term, this paper wants to transmit the conviction that the population perception, about all the subjects in general and the landscape matter in particular, is the key to achieve the sustainability of a territory.
Àrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible
Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Arquitectura del paisatge
Sustainable development
Landscape assessment
Sostenibilitat
Paisatge
Menorca
Percepció paisatgística
Sostenibilidad
Paisaje
Menorca
Percepción paisajística
Sustainability
Landscape
Menorca
Landscape perception
Paisatge -- Avaluació
Menorca (Balears)
Desenvolupament sostenible
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem