Recommended citation for this document

De Alós-Moner Vila, Ramón ; Fernando, Esteban ; Jódar Martínez, Pere ; Miguélez Lobo, Fausto ; Alcaide Lozano, Vanessa. "La inserció laboral dels ex-interns dels centres penitenciaris de Catalunya". Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya). 2011. <http://hdl.handle.net/2072/172870>. [Consulta: 25-06-18].