Citació recomanada per aquest document

Català, Mar ; Martínez Eixarch, Maite ; Pla Mayor, Eva ; Tomàs Navarro, Núria. "Influencia de las técnicas de control del arroz salvaje sobre la población de quironómidos". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/172432>. [Consulta: 19-06-18].