Citación recomendada para este documento

Lloret Blackburn, Roger. "Cultural relativism in the Universal Periodic Review of the Human Rights Council". Institut Català Internacional per la Pau. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/170062>. [Consulta: 22-06-18].