Recommended citation for this document

Algaba Caballero, Antònia. "Disseny i implementació d'un sistema de gestió d'amonestacions i sancions en centres educatius". Universitat Oberta de Catalunya. 2011. <http://hdl.handle.net/10609/7984>. [Consulta: 23-06-18].