Citación recomendada para este documento

Oró Casanovas, Sara. "Traducció d'un text tècnic sobre sistemes d'enllumenat: Erco. Einkaufswelten". Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Traducció i Interpretació. . <http://hdl.handle.net/2072/15218>. [Consulta: 25-05-18].