Recommended citation for this document

Salagaray García, María Teresa. "Paleopatología dental de una muestra esquelética del área funeraria del suburbio oriental de Tarraco (siglo I-III d. C.)". Universitat Internacional de Catalunya. Facultat d'Odontologia. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/152133>. [Consulta: 22-06-18].