Citació recomanada per aquest document

Alturo, Núria ; Bladas Martí, Òscar ; Payà, Marta ; Payrató, Lluís, 1960-. "Corpus Oral de Registres (COR). PRIV2. Missatges a un contestador automàtic". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/11604>. [Consulta: 22-06-18].