Recommended citation for this document

Benejam Vidal, Joan. "Resultats de dos anys de Lluita Obligatòria pel control de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) en presseguers de les comarques de l’Alt i Baix Empordà". Vilajeliu i Serra, Marià. 2009. <http://hdl.handle.net/10256/1001>. [Consulta: 25-06-18].