Citació recomanada per aquest document

Pacheco Bardera, Albert ; Oliver Serra, Arnau ; Padullés Cubino, Josep ; Ballús i Edo, Ignasi. "Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) del Monoestearat de Glicerina a CRODA Ibérica, S.A. – Mevisa Site". Universitat de Girona. Facultat de Ciències. 2009. <http://hdl.handle.net/10256/40>. [Consulta: 21-06-18].