Citació recomanada per aquest document

Winter, Lieven de. "Christian democratic parties in Belgium". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 1990. <http://hdl.handle.net/2072/1470>. [Consulta: 19-06-18].