Recommended citation for this document

Balfour, Sebastian. "El Movimiento obrero desde 1939 en España". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 1990. <http://hdl.handle.net/2072/1459>. [Consulta: 24-06-18].