Citación recomendada para este documento

Pons Parera, Eva. "El plurilingüisme en les institucions centrals de l’Estat: el cas de Canadà". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/14095>. [Consulta: 19-06-18].