Recommended citation for this document

International Coalition of Library Consortia. "Declaració sobre la perspectiva actual i els usos preferits per a la selecció i adquisició de la informació electrònica. Actualització núm. 2: Política de preus i economia". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2004. <http://hdl.handle.net/2072/13707>. [Consulta: 18-06-18].