Recommended citation for this document

International Coalition of Library Consortia. "Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009)". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/13690>. [Consulta: 24-06-18].