Citación recomendada para este documento

Térmens i Graells, Miquel. "Compliment de les directrius DRIVER dels repositoris cooperatius RACO, RECERCAT i TDX". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/13687>. [Consulta: 19-06-18].