Recommended citation for this document

EL-FAKDI SENCIANES, ANDRES. "Métodes d'aprenentatge per reforç basats en la política i la seva aplicació a la robótica". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/13469>. [Consulta: 24-06-18].