Citación recomendada para este documento

Vidal i Arasa, Joan Francesc. "Aprenentatge musical amb mètodes d’aprenentatge cooperatiu". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/13275>. [Consulta: 28-05-18].