Citación recomendada para este documento

Mülâyim, Mehmet Oguz. "Reactive and proactive approaches for introspective CBR". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/13262>. [Consulta: 23-05-18].